تریدکورپ آ-زد

مخلوط شیمیایی ریز مغذی های کلات شده با EDTA برای پیشگیری و جبران کمبود همزمان چندین عنصر

محصول شرکت ترید کورپ اسپانیا

  • ترکیب متعادل از 6 عنصر ریز مغذی، به فرم کلات شده، با قابلیت جذب حداکثری توسط گیاه
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ترکیب تضمین شده:

  • آهن کلات شده باEDTA محلول در آب: 7.5% وزنی- وزنی
  • منگنز کلات شده باEDTA محلول در آب: 3.5% وزنی- وزنی
  • روی کلات شده باEDTA محلول در آب: 0.7% وزنی- وزنی
  • مس کلات شده باEDTA محلول در آب: 0.28% وزنی- وزنی
  • بر محلول در آب: 0.65% وزنی-وزنی
  • مولیبدن محلول در آب: 0.3 % وزنی- وزنی
  • محدوده پایداری pH: از 3 تا 9

مقدار و روش مصرف بر اساس یافته های تریدکورپ در دنیا:

مصرف خاکی: 5 تا 10 کیلو در هکتار قبل از کاشت یا انتقال نشا یا ابتدای دوره رشد.
هیدروپونیک:3 تا 5 کیلوگرم در تانک کود 1000 لیتر( ضریب رقیق شدن100) یک لیتر از محلول تانک با 100 لیتر آب مخلوط شود.
آبکود: 2 تا 3 کیلو در هکتار هر 7 تا 10 روز یکبار در طول دوره رشد زمانی که بیشترین نیاز هست.
محلول پاشی: 0.5 تا 1.5 کیلو در هکتار یا 100 تا 150 گرم در 100 لیتر در هر بار مصرف هنگام ظهور علایم کمبود.
سبزیجات: 75 تا 100 گرم در 100 لیتر آب یا (250گرم تا 1 کیلو در هکتار) 3 بار در دوره رشد هر 10 تا 15 روز یکبار شروع از زمان کامل شدن اندام هوایی.
درختان میوه، مرکبات و زیتون:100 گرم در 100 لیتر آب (500گرم تا 1 کیلو در هکتار) 3 بار قبل از گلدهی و بعد از تشکیل میوه.
گیاهان علفی(غلات):1 کیلو در هکتار در مراحل پنجه زنی ، ساقه روی و شیری شدن
علوفه:1تا 1.5 کیلو در هکتار زمان ظهور علایم کمبود.
سیب زمینی و گیاهان غده ای:1 کیلو در هکتار ، 4 بار، با فاصله 7 تا 10 روز شروع از اندازه بوته 10 سانتیمتری . حداقل 500 لیتر در هکتار آب مصرف شود.
گیاهان زینتی:75 تا 100 گرم در 100 لیتر آب(250گرم تا 1 کیلو در هکتار) در ابتدای فصل.

راهنمایی مصرف:

ترید کورپ آزد را با غلظت بیشتر از یک در هزار( 100گرم در 100 لیتر) بر روی میوه ها محلول پاشی نکنید. در صورت محلولپاشی ترید کورپ آ- زد، بر روی گیاهانی که در حد وسیع کشت می شوند با غلظت بیشتر از یک درصد، مصرف نکنید. در طول دوره گل دهی و تغییر رنگ میوه مصرف نشود. روی درختان زردآلو و آلو محلولپاشی نشود. برای کارایی بهتر، محلولپاشی را زمانی انجام دهید که برگ ها مرطوب نباشد. هنگام اضافه کردن ترید کورپ آزد به آب، همزدن را تا هنگام حل شدن کامل محصول ادامه دهید. با دیگر کودهای کلاته EDTA مخلوط نشود و یا در صورت اختلاط، غلظت نهایی از یک در هزار فرا تر نرود.

سازگاری:

با اکثر ترکیبات رایج در کشاورزی، قابل اختلاط است. توصیه می شود قبل از اختلاط تست کنید. برای اختلاط با نیترات کلسیم طبق این مراحل انجام شود:
1- تانک را با آب پر کنید.
2- ترید کورپ آزد را بیافزایید.
3- دو تا سه دقیقه بهم بزنید.
4- نیترات کلسیم را افزوده و مجدد بهم بزنید.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری:

دور از دسترس کودکان نگه داشته شود. هنگام مصرف نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب و آتش نگهداری شود نکات ایمنی رعایت شود. دمعرض دماهای بیش از حد گرم یا سرد قرار ندهید. از وسایل و پوشاک ایمنی استفاده کنید. طبق دستور مصرف کنید. در ظرف خودش نگهداری شود. زمانی مصرف کنید که نیاز را تشخیص داده اید.
سلب مسئولیت: توصیه ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زیادی مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوه ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ... هرگونه توصیه تنها بایستی به عنوان یک راهنمایی انگاشته شود و با توجه به شرایط منطقه تغییر یابد.

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید