تریدکورپ کلسیم

کلسیم کلات شده باEDTA به فرم میکرو گرانول قابل حل در آب برای پیشگیری و جبران کمبود کلسیم

محصول شرکت ترید کورپ اسپانیا

  • کلسیم 100 درصد کلات شده به روش تریدکورپ با قابلیت جذب از طریق برگ و ریشه
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ترکیب تضمین شده:

  • کلسیم کلات شده باEDTA و محلول در آب: 14 % وزنی- وزنی
  • محدوده پایداری pH: از 4 تا 9

مقدار و روش مصرف بر اساس یافته های تریدکورپ در دنیا:

مصرف خاکی: 5 تا 10 کیلو در هکتار قبل از کاشت یا انتقال نشا یا ابتدای دوره رشد.
آبکود: 1 تا 2.5 کیلوگرم در هکتار، 3 تا 5 بار در طول دوره رشد.
هیدروپونیک: 400 تا 600 گرم در تانک کود1000 لیتر( ضریب رقیق شدن100) یک لیتر از محلول تانک با 100 لیتر آب مخلوط شود.
محلول پاشی: 0.5 تا 1.5 کیلو در هکتار در هر بار مصرف هنگام ظهور علایم کمبود.
گیاهان و علوفه ها: 1 تا 1.5 کیلو در هکتار هنگام ظهور علایم کمبود.
سیب زمینی و گیاهان غده ای: 4 بار 1 کیلو در هکتار هر 7 تا 10 روز یکبار از زمان 10 سانتیمتری با حداقل 500 لیتر آب مصرف شود.
سبزیجات: 3 تا 0.5 تا 1 کیلو در هکتار با فاصله 10 تا 15 روز یکبار.
درختان میوه، مرکبات و زیتون: 50 تا 100 گرم در 100 لیتر آب (0.5 تا 1کیلو در هکتار) 2 تا 3 بار در دوره رشد.
توت فرنگی: 0.5 تا 1 کیلو در هکتار زمان کامل شدن اندام هوایی.
گیاهان زینتی: 250 تا 500 گرم در هکتار هنگام ظهور علایم کمبود.

راهنمایی مصرف:

تریدکورپ کلسیم را با غلظت بیشتر از یک در هزار ( 100گرم در 100 لیتر) بر روی میوه ها محلول پاشی نکنید. در صورت محلولپاشی ترید کورپ کلسیم بر روی گیاهانی که در حد وسیع کشت می شوند، با غلظت بیشتر از دو در هزار، مصرف نکنید. در طول دوره گل دهی و تغییر رنگ میوه مصرف نشود. روی درختان زردآلو و آلو محلولپاشی نشود. برای کارایی بهتر، محلولپاشی را زمانی انجام دهید که برگ ها مرطوب نباشند. هنگام اضافه کردن ترید کورپ کلسیم به آب، همزدن را تا هنگام حل شدن کامل محصول ادامه دهید. با دیگر کودهای کلاته EDTA مخلوط نشود و یا در صورت اختلاط، غلظت نهایی از یک در هزار فرا تر نرود.

سازگاری:

با اکثر ترکیبات رایج در کشاورزی، قابل اختلاط است. توصیه می شود قبل از اختلاط تست کنید. تریدکورپ کلسیم در صورت اختلاط با قارچ کش های حاوی مس بر روی همه ی گیاهان قابل محلول پاشی نیست.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری:

دور از دسترس کودکان نگه داشته شود. هنگام مصرف نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب و آتش نگهداری شود نکات ایمنی رعایت شود. از وسایل و پوشاک ایمنی استفاده کنید. طبق دستور مصرف کنید. در ظرف خودش نگهداری شود. زمانی مصرف کنید که نیاز دارید.
سلب مسئولیت: توصیه ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زیادی مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوه ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ... هرگونه توصیه تنها بایستی به عنوان یک راهنمایی انگاشته شود و با توجه به شرایط منطقه تغییر یابد.

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید