تریدکورپ منیزیم

منیزیم کلات شده باEDTA به فرم میکرو گرانول قابل حل در آب برای پیشگیری و جبران کمبود منیزیم

محصول شرکت ترید کورپ اسپانیا

  • منیزیم 100 درصد کلات شده به روش تریدکورپ با قابلیت جذب از طریق برگ و ریشه
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ترکیب تضمین شده:

  • منیزیم کلات شده باEDTA و محلول در آب: 10 % وزنی- وزنی
  • محدوده پایداری pH: از 4 تا 9

مقدار و روش مصرف بر اساس یافته های تریدکورپ در دنیا:

مصرف خاکی: 5 تا 10 کیلو در هکتار قبل از کاشت یا انتقال نشا یا ابتدای دوره رشد.
آبکود: درختان میوه، مرکبات و زیتون: 2 تا 7 کیلو در هکتار بسته به مرحله رشد گیاه (نهال، جوان، بارده).
سبزیجات: 2 تا 4 کیلو در هکتار با 2 تا 4 تکرار در صورت نیاز.
هیدروپونیک: 300 تا600 گرم تانک کود 1000 لیتر( ضریب رقیق شدن100) یک لیتر از محلول تانک با 100 لیتر آب مخلوط شود.
محلول پاشی: 0.5تا 1.5کیلو در هکتار در هر بار مصرف هنگام ظهور علایم کمبود.
سبزیجات: 75 تا 100 گرم در100 لیتر آب (0.5 تا 1 کیلو در هکتار) 2 تا 3 بار در دوره رشد زمان کامل شده اندام هوایی.
درختان میوه، مرکبات و زیتون: 30 تا 100گرم در 100 لیتر آب (1کیلو در هکتار) 2 تا 3 بار در دوره رشد.
انگور: 100 گرم در 100 لیتر آب (0.5 تا 1 کیلو در هکتار) قبل و بعد از گل دهی.
گیاهان علفی: 1 کیلو تا 1.5 کیلوگرم در هکتار زمان ظهور علایم کمبود.
علوفه: 1تا 1.5 کیلوگرم در هکتار زمان ظهور علایم کمبود.
سیب زمینی و گیاهان غده ای: 1کیلو در هکتار طی 4 مرحله هر 7 تا 10 روز یکبار از زمانی که بوته 10 سانتیمتر است. و بعد از گلدهی با حداقل 500 لیتر آب مصرف شود.
گیاهان زینتی: 10تا 25 گرم در 100 لیتر آب( 0.25تا 0.75 کیلو در هکتار) زمان ظهور علایم کمبود.

راهنمایی مصرف:

تریدکورپ منیزیم را با غلظت بیشتر از یک در هزار( 100گرم در 100 لیتر) بر روی میوه ها محلول پاشی نکنید. در صورت محلولپاشی ترید کورپ منیزیم بر روی گیاهانی که در سطح وسیع کشت می شوند، با غلظت بیشتر از یک درصد، مصرف نکنید. در طول دوره گل دهی و تغییر رنگ میوه مصرف نشود. روی درختان زردآلو و آلو محلولپاشی نشود. برای کارایی بهتر، محلولپاشی را زمانی انجام دهید که برگ ها مرطوب نباشند. هنگام اضافه کردن ترید کورپ منیزیم به آب، همزدن را تا هنگام حل شدن کامل محصول ادامه دهید. با دیگر کودهای کلاته EDTA مخلوط نشود و یا در صورت اختلاط، غلظت نهایی از یک در هزار فرا تر نرود.

سازگاری:

با اکثر ترکیبات رایج در کشاورزی، قابل اختلاط است. توصیه می شود قبل از اختلاط تست کنید.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری:

دور از دسترس کودکان نگه داشته شود. هنگام مصرف نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. در جای خشک و خنک و دور از نور منیزیمتقیم آفتاب و آتش نگهداری شود نکات ایمنی رعایت شود. از وسایل و پوشاک ایمنی استفاده کنید. طبق دستور مصرف کنید. در ظرف خودش نگهداری شود. زمانی مصرف کنید که نیاز دارید.
سلب مسئولیت: توصیه ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زیادی مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوه ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ... هرگونه توصیه تنها بایستی به عنوان یک راهنمایی انگاشته شود و با توجه به شرایط منطقه تغییر یابد.

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید