توربو روت

اصلاح کننده خاک و افزایش دهنده ریشه

محصول شرکت ترید کورپ اسپانیا

 • فرمولاسیون ویژه حاوی عناصر غذایی پر مصرف، ریز مغذی ها و هیومیک اسید به همراه آمینو اسیدهای اساسی L-α
 • بهبود همزمان ریشه زایی و بافت خاک
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ترکیب تضمین شده:

 • کل عصاره هیومیک: 7.2 % وزنی-وزنی (7.9 % وزنی-حجمی)
 • هیومیک اسید : 5.8% وزنی-وزنی (6.3 % وزنی-حجمی)
 • فولویک اسید: 1.4% وزنی-وزنی (6.3 % وزنی-حجمی)
 • آمینواسید آزاد: 3.5 % وزنی-وزنی (8.4 % وزنی-حجمی)
 • ازت کل (N): 2.7% وزنی-وزنی (2.9% وزنی-حجمی)
 • فسفر(P2O5) محلول در آب: 2.8% وزنی-وزنی (3.1 % وزنی-حجمی)
 • پتاسیم(K2O)، محلول در آب: 4.7% وزنی-وزنی (5.1 % وزنی-حجمی)
 • آهن(Fe) محلول در آب و کلات با EDDHA: 0.017% وزنی – وزنی (0.02% وزنی-حجمی)
 • منگنز(Mn) محلول در آب و کلات با EDTA: 0.1 % وزنی – وزنی (0.11% وزنی-حجمی)
 • روی (ZN) محلول در آب و کلات با EDTA: 0.05 % وزنی – وزنی (0.06% وزنی-حجمی)
 • مولیبدن (Mo): محلول در آب: 0.05 % وزنی – وزنی (0.06% وزنی-حجمی)
 • پایدار در pH از 3 تا 11

مقدار و روش مصرف بر اساس یافته های تریدکورپ در دنیا:

توربوروت، برای استفاده در خاک از طریق هر آبیاری توصیه شده است. هر چند این محصول را به دلیل داشتن ترکیبی کامل و متعادل می توان به صورت محلولپاشی نیز استفاده کرد. توصیه می شود در مراحل مهم رشد ( انتقال، رشد، قبل از گلدهی، تشکیل میوه، رشد میوه و رسیدگی) شرایط تنش استفاده کرد.
مصرف خاکی (آبیاری قطره ای):
مصرف عمومی: 40 تا 60 لیتر در هکتار در طول دوره رشد.
گیاهان باغی و گل ها: 8 تا 15 لیتر در هکتار، 3 تا 5 مرحله، بعد از کاشت یا انتقال نشا در طی مراحل اولیه دوره رشد و در طول دوره ی رشد هرگاه مصرف دوره ای نیاز است.
درختان میوه و مرکبات: 8 تا 15 لیتر در هکتار، 2 تا 4 مرحله بعد از کاشت در طی مراحل اولیه دوره رشد و در طول دوره ی رشد هرگاه مصرف دوره ای نیاز است.
انگور، زیتون: 6 تا 10 لیتر در هکتار ، 2 تا 4 بار تکرار بعد از کاشت در طی مراحل اولیه دوره رشد و در طول دوره ی رشد هرگاه مصرف دوره ای نیاز است.
توت فرنگی: 8-10 لیتر در هکتار، 4تا 6 بار تکرار ، در مراحل اولیه رشد و هر زمان از طول دوره که نیاز باشد.
غنی سازی بستر کشت: اختلاط با بستر کشت به نسبت 0.3تا 0.6درصد. زمان تهیه بستر
محلول پاشی:
به طور عمومی با غلظت 2.5 تا 3.5 در هزار

سازگاری

با اکثر ترکیبات رایج در کشاورزی بجز ترکیبات مس دار ( غیر از درخت زیتون)، گوگرد، روغن های معدنی، نیترات کلسیم، ترکیبات اسیدی و سموم ناسازگار با ترکیبات آلی، قابل اختلاط است. توصیه می شود قبل از اختلاط تست کنید و از کارشناسان رسمی مشورت بخواهید.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری

قبل از مصرف تکان دهید. هنگام مصرف نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. در جای خشک و خنک نگهداری شود. در معرض دما های بیش از حد بالا و یا پایین قرار ندهید. دور از دسترس کودکان نگهداشته شود. نکات ایمنی رعایت شود. و از وسایل و پوشاک حفاظتی استفاده کنید.طبق دستور مصرف کنید و در ظرف خود نگهداری شود. در صورت هر گونه ابهام، از کارشناسان رسمی مشورت بخواهید.
سلب مسئولیت: توصیه ها و اطلاعات حاضر بر اساس چندین مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعدد (مانند ترکیب تانک کود، نحوه ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ...) هرگونه توصیه مصرف بایستی با توجه به شرایط منطقه صورت گیرد.

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید