یاراترا کریستا کا

نیترات پتاسیم محلول در آب

محصول شرکت یارا نروژ

  • کریستا کا برای استفاده در انـواع سیستم های آبیاری (قطره ای، بارانی، سنترپیوت )، محلولپاشی و همچنین سیستم های هیدروپونیک مناسب میباشد.
  • کریستا کا فاقد کلر، سدیم و عناصر فلزی سنگین می باشد.
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

مشخصات

N نیتروژن کل 13/5 درصد
نیتروژن NO313/5 درصد
پتاسیم K2O45/5 درصد
پتاسیم K38 درصد

توصیه مصرف

گیاهمقدار مصرف
گلخانه خاکی - سبزی و صیفی0.5-2کیلوگرم در هزارمترمربع
گلخانه خاکی- گل و گیاهان زینتی0.5-2.5 کیلوگرم در هزارمتر مربع
گلخانه هیدروپونیک - سبزی و صیفی100-700 گرم در هزار لیتر
گلخانه هیدروپونیک - گل و گیاهان زینتی100-800 گرم در هزار لیتر
باغات50-200 گرم برای هر درخت
گیاهان زراعی 15-50 گیلوگرم در هکتار

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید