یاراترا کریستا ام آ پی

کود مونو آمونیم فسفات محلول در آب

محصول شرکت یارا نروژ

  • کریستا ام آ پی برای استفاده در انواع سیستم های آبیاری (قطره ای، بارانی، سنترپیوت) و همچنین سیستم های هیدروپونیک مناسب می باشد.
  • ترکیب فسفر در این کود اسیدیته محلول غذایی را بافر میکند، یعنی اسیدیته محلول را در حدود 4/5 نگه میدارد.
  • کریستا ام آ پی فاقـد کلر، سدیم و عناصر فلزی سنگین میباشد.
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

مشخصات

نیتروژن آمونیومی12 درصد
فسفر P2O561 درصد
فسفرP26/6درصد
حلالیت ( 20 درجه سانتی گراد)700 گرم در لیتر آب
EC (یک گرم در لیتر در دمای 25 درجه سانتیگراد)0.88 mS/cm
pH (محلول 10 درصد)6/5

توصیه مصرف

گیاهمقدار مصرف
گلخانه خاکی - سبزی و صیفی0.5-1.5کیلوگرم در هزارمترمربع
گلخانه خاکی- گل و گیاهان زینتی0.5-1 کیلوگرم در هزارمتر مربع
گلخانه هیدروپونیک - سبزی و صیفی50-300 گرم در هزار لیتر
گلخانه هیدروپونیک - گل و گیاهان زینتی50-200 گرم در هزار لیتر
باغات50-200 گرم برای هر درخت
گیاهان زراعی 15-50 کیلوگرم در هکتار

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید