یاراترا کریستا ام کا پی

کود مونوپتاسیم فسفات شرکت یارا

محصول شرکت یارا نروژ

  • کریستا ام کا پی برای استفاده در انواع سیستمهای آبیاری (قطره ای، بارانی، سنترپیوت)، محلوپاشی، مه پاش و همچنین سیستمهای هیدروپونیک مناسب می باشد.
  • ترکیب فسفر در این کود اسیدیته محلول غذایی را بافر میکند، یعنی اسیدیته محلول را در حدود 5/4 نگه میدارد.
  • کریستا ام کا پی فاقد کلر، سدیم و عناصر فلزی سنگین می باشد.
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

مشخصات

فسفر P2O552 درصد
فسفر P 22/7 درصد
پتاسیم K2O34 درصد
پتاسیم K28/2 درصد
حلالیت ( 20 درجه سانتی گراد)230 گرم در لیتر آب
EC (یک گرم در لیتر در دمای 25 درجه سانتیگراد)0/7 mS/cm
pH (محلول 10 درصد)4/5

توصیه مصرف

گیاهمقدار مصرف
گلخانه خاکی - سبزی و صیفی0.5-1.5کیلوگرم در هزارمترمربع
گلخانه خاکی- گل و گیاهان زینتی0.5-2 کیلوگرم در هزارمتر مربع
گلخانه هیدروپونیک - سبزی و صیفی50-500 گرم در هزار لیتر
گلخانه هیدروپونیک - گل و گیاهان زینتی50-700 گرم در هزار لیتر
باغات50-200 گرم برای هر درخت
گیاهان زراعی 15-50 کیلوگرم در هکتار

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید