یاراترا کریستالن سوپر

بالاترین کیفیت کودهای NPK محلول در آب حاوی نوعی پلی فسفات ویژه

محصول شرکت یارا نروژ

  • در این نوع کریستالن 50 تا 75 درصد فسفات، سوپر اف کا (حاوی نوعی پلی فسفات ویژه) است. این فسفر یک ارتوفسفات معمولی نیست بلکه ساختار ترکیبی ویژه ای دارد. کریستالن با سوپر اف کا از ویژ گی منحصر به فردی در ثابت نگه داشتن حـلالیت عناصر غذایی همچـون کلسیم، منیزیم و آهن یا قابل جذب کردن این عناصر وقتی که غیر قابل جذب شده اند، برخوردار است. این امر منجر به تمیز بودن سیستم کوددهی و آبیاری، جذب بهتر این عناصر توسط گیاه و در نهایت رشد بهتر گیاه میشود.
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ویژگی های فنی

  • کریستالن کاملا محلول در آب، فاقد ترکیبات نامحلول و سمی برای گیاه، بدون سدیم و کلر، دارای شوری پایین و مناسب برای انواع بسترهای کشت خاکی و هیدروپونیک و انواع گیاهان (گل و گیاهان زینتی، درختان میوه،سبزی و صیفی) است.
  • به دلیل وجود یک فرآیند تولید کاملا خودکار در یک محیط بدون رطوبت و با کنترل کیفی بسیار دقیق، کودهای شیمیایی کریستالن دارای کیفیت فیزیکی عالی هستند. کالاهای نهایی همگن و یکنواخت، دارای ریزش روان و پیوسته، بدون گرد و غبار، بدون کلوخه، دانه بندی یکسان و با رنگبندی متفاوت برای تشخیص و تمایز فرمولهای متفاوت است.
  • دارای ریزمغذی های مس، منگنز و روی به شکل کلات EDTA و آهن به شکل کلات EDTA یا DTPA
  • فاقد اوره (به غیر از کریستالن اسپشیال)

مشخصات

یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5 K2O MgO S pH EC
درصد وزنی * 1g/L
سوپر سفید 17 9 8 - 6 25 - 6 5/6 1/8
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/025 0/01 - 0/07 0/04 0/004 0/025

*در محلول یک درصد

یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5 K2O MgO S pH EC
درصد وزنی * 1g/L
سوپر آبی 19 9/4 9/6 - 6 20 - 6 8/4 1/8
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/025 0/01 - 0/07 0/04 0/004 0/025

*در محلول یک درصد

یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5 K2O MgO S pH EC
درصد وزنی * 1g/L
سوپر قرمز 12 9/5 2/5 - 12 36 - 2 6/1 1/8
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/025 0/01 - 0/07 0/04 0/004 0/025

*در محلول یک درصد

توصیه مصرف

گیاهمقدار مصرف
گلخانه خاکی - سبزی و صیفی1.5-3 کیلوگرم در هزارمترمربع
گلخانه خاکی- گل و گیاهان زینتی1.5-5 کیلوگرم در هزارمتر مربع
گلخانه هیدروپونیک - سبزی و صیفی100-500 گرم در هزار لیتر
گلخانه هیدروپونیک - گل و گیاهان زینتی200-800 گرم در هزار لیتر
باغات50-200 گرم برای هر درخت
گیاهان زراعی 15-50 کیلوگرم در هکتار

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید