یاراترا رکسلین کلسیم 10

کلات کلسیم EDTA

محصول شرکت یارا نروژ

  • یاراترا رکسلین کلسیم 10 در گیاهان مختلف از کمبود کلسیم پیشگیری و آن را اصلاح می سازد.
  • یاراترا رکسلین کلسیم 10 قابلیت اختلاط با اکثر کودها و مواد شیمیایی رایج در کشاورزی را دارد.
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ویژگی های فنی

رکسلین کلسیم 10

درصد وزنی کلسیم

نوع کلات

شکل

روش استفاده

دامنه پایداری

9/7

EDTA

میکروگرانول

محلولپاشی

5-10

توصیه مصرف

محلولپاشی: 5/1-1 لیتر در هزار لیتر آب

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید