یاراترا رکسلین کیو48

کلات آهن EDDHA (ارتو-ارتو 8/4)

محصول شرکت یارا نروژ

  • یاراترا رکسلین کیو48 از کمبود آهن پیشگیری و آن را برطرف می سازد، فرآیند فتوسنتز را بهبود می بخشد و تولید کلروفیل و پروتئین در گیاه را تسهیل می کند.
  • یاراترا رکسلین کیو48 به دلیل تعادل بهینه ی نسبت بین ایزومرهای اورتو- اورتو و اورتو- پارا اثربخشی سریع با ماندگاری بالا دارد
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ویژگی های فنی

رکسلین کیو48 درصد وزنی آهن نوع کلات شکل روش استفاده دامنه پایداری
6 EDDHA 4/8 ارتو-ارتو میکروگرانول آبیاری-هیدروپونیک 3-12

توصیه مصرف

گیاهمقدار مصرف
گلخانه خاکی - سبزی و صیفی50-100 گرم در هزارمتر مربع
گلخانه خاکی- گل و گیاهان زینتی50-200 گرم در هزار متر مربع
گلخانه هیدروپونیک - سبزی و صیفی10-100 گرم در هزار لیتر
گلخانه هیدروپونیک - گل و گیاهان زینتی10-150 گرم در هزار لیتر
باغات10-90 گرم برای هر درخت
گیاهان زراعی 0.5-1کیلوگرم در هکتار

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید