یاراترا رکسلین مس 15

کلات مس EDTA

محصول شرکت یارا نروژ

  • یاراترا رکسلین مس 15 در بسیاری از گیاهان از کمبود مس پیشگیری و آن را اصلاح می سازد.
  • یاراترا رکسلین مس 15 قابلیت اختلاط با اکثر کودها و مواد شیمیایی رایج در کشاورزی را دارد.
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ویژگی های فنی

رکسلین مس 15

درصد وزنی مس

نوع کلات

شکل

روش استفاده

دامنه پایداری

14/8

EDTA

میکروگرانول

آبیاری-محلولپاشی-هیدروپونیک

1/5-10

توصیه مصرف

محلولپاشی: 5/1-1 لیتر در هزار لیتر آب

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید