یاراترا رکسلین منیزیم 6

کلات منیزیم EDTA

محصول شرکت یارا نروژ

  • تامین منیزیم ضروری مورد نیاز گیاه به فرم کاملا کلات شده با قابلیت جذب آسان برای گیاه
  • قابلیت اختلاط با اکثر کودها و مواد شیمیایی رایج در کشاورزی
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ویژگی های فنی

رکسلین منیزیم 6

درصد وزنی منیزیم

نوع کلات

شکل

روش استفاده

دامنه پایداری

6/2

EDTA

میکروگرانول

محلولپاشی

6-10

توصیه مصرف

محلولپاشی: 5/1-1 لیتر در هزار لیتر آب

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید