یاراترا رکسلین روی 15

کلات روی EDTA

محصول شرکت یارا نروژ

  • یاراترا رکسلین روی 15 در گیاهان مختلف از کمبود روی پیشگیری و آن را اصلاح می سازد.
  • یاراترا رکسلین روی 15 قابلیت اختلاط با اکثر کودها و مواد شیمیایی رایج در کشاورزی را دارد.
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ویژگی های فنی

رکسلین روی 15

درصد وزنی روی

نوع کلات

شکل

روش استفاده

دامنه پایداری

14/8

EDTA

میکروگرانول

آبیاری-محلولپاشی-هیدروپونیک

2-10

توصیه مصرف

محلولپاشی: 5/1-1 لیتر در هزار لیتر آب

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید