اصلاح کننده ها

راهکارهای خلاقانه برای حل مشکلات خاص مانند: شوری و سدیمی شدن خاک، تنظیم pH برای محلول پاشی و آبیاری برای جذب بهتر

ترید کورپ/اصلاح کننده ها

محصولات اصلاح کننده ها
کاتالوگ