یارامیلا

کود کامل NPK کند رها پریل بر پایه سولفات پتاسیم، دارای گوگرد، منیزیم و عناصر ریز مغذی (آهن، روی، منگنز، بُر)

یارا/یارامیلا

محصولات یارامیلا
کاتالوگ